🔷به گزارش روابط عمومی مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تفاهم نامه ی فی مابین دکتر رئوف دادستان و سرکار خانم چینی ساز دبیر کل اتاق داوری مرکز وکلای قوه قضاییه با حضور دکتر قانع رئیس کمیسیون کارآموزی این مرکز با موضوع راه اندازی دادسراها دادستانی و دفاتر استانی اتاق داوری مرکز با هدف حل و فصل خصومت و بهترین روش ایجاد صلح سازش امضاء و منعقد شد.
⭕️لازم به ذکر است در این تفاهم نامه مقرر گردید که در هر استان با توجه به مقررات اتاق داوری مرکز، دفاتر استانی علاوه بر وظایف ابلاغی، از طرف آن اتاق، کمیته صلح و سازش مرکز از ۳ نفر حائز شرایط داوری با تایید اتاق داوری مرکز تشکیل گردید.
⭕️در ادامه ی این تفاهم نامه تصمیم بر آن شد که دعاوی که قابلیت صلح و سازش را داشته باشند در بدو امر به این کمیته ارجاع گردد ومطابق مقررات و آئین نامه موجب اتاق داوری مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، در جهت صلح و سازش طرفین در دعوی مطروحه اقدام نمایند و در صورتیکه دعوی قابلیت صلح و سازش را نداشته باشد پرونده را به دادسرای انتظامی استان مربوط ارجاع دهند.
⭕️در پایان این تفاهم نامه قرار بر این شد که با توجه به اینکه برخی از دعاوی نه تخلف انتظامی است و نه قصور وکیل است و فی الواقع خارج از حیطه امر وکالت بوده است و جزو موارد مالی و اختلاف مالی می باشد (غیر از اختلافات مالی فی ما بین وکیل و موکل که در وکالتنامه های مرکز شرط داوری دارند که مستقیما به داوری ارجاع می شوند) البته به طرفین دعوا اعلام شود که می تواند دعاوی خود را به جای طرح در محاکم از طریق اتاق داوری مرکز و به شیوه داوریها و فصل نمایند و چنانچه طرفین (وکیل یا کارشناس طرف دعوا) موافقت کتبی خود را اعلام نمایند پرونده به اتاق داوری (دفتر داستانی مستقر در استان) جهت بررسی و تعیین داور ارجاع می شود و پرونده با قواعد داوری و مقررات اتاق داوری مرکز حل و فصل می گردد.
⭕️گفتنی است مقرر شد این موارد طی بخشنامه ای به هئیت مدیره های استان ها ابلاغ گردد و از تاریخ ابلاغ و تشکیل دادسرای داستانی و کمیته صلح و سازش در استان ها اجرا می گردد.

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)