بيمه ،پديده اي شناخته شده و مفهومي جا افتاده و مهم واساسي در جهان كه در كشور مانيز سالهاست جايگاه خود را پيداكرده است وجزء بايدها والزامات زندگي شده است .نقش و تاثير بيمه درجامعه برهيچ كس پوشيده نيست خصوصا بيمه اي كه باتامين آينده وبازنشستگي افرادارتباط دارد و حس اطمينان از آينده را تامين ميكند وشايد خيلي عجيب باشد نداشتن وبرخوردار نبودن از اين مهم ،براي قشري كه خود حامي حقوق ديگران هستند اما خودشان پشتشان به هيچ حمايتي گرم نيست !شايد خيلي دور از ذهن باشد كه صنفي كه خود رسالت دارد تا مدافع منافع ديگران باشد و بياموزد تا چه بايد كرد تا آينده در معرض خطر نباشيم و خود هيچ پوشش و اقدام آينده نگرانه نداشته باشد و آن هم در دنياي امروزي كه سراسرش اضطراب و التهابات مشكلات و پر مخاطره بودن ،حقيقتي جدانشدني از زندگي است اما اين معضل ذهني و زندگي جامعه متخصصي به نام وكلا و كارشناسان محترم مركز وكلا ،كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه بود ،آنها كه خود به همگان مي آموزند كه با علم و آگاهي و يقين گامهاي خودرا برداريد وميدانند كه براي آسايش آينده داشتن بيمه يك انتخاب نيست يك الزام است.

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)